نمونه بار

🔸مجموعه طلاکام برد🔸

TALAKAM BORD مجموعه طلاکام برد بزرگترین پخش کننده و تامین کننده برد های مخابراتی ضایعاتی در سراسر کشور سه نمونه از پرفروش ترین برد های مخابراتی ضایعاتی برای بازیافت طلا…